משולחן השבת – פרשת וזאת הברכה ועד לנוח

שבוע טוב. היום יום אחד בשבת קודש.

בהצלחה לכל הסטודנטים שחוזרים ללימודים היום.
כמה דברים שצריך לסגור אחרי החגים.
סיימנו את ספר התורה עם פרשת וזאת הברכה – שעיקר הברכה מתייחסת ליכולת של האדם לשתף את בוראו בכל החלטותיו. יכולת זאת יכולה גם להצטייר כ"אשת חייל מי ימצא" – שיש בה את השילוב של הרצון לקבל והקבלה של הטבת הבורא.

לאחר מכן התחלנו שוב את ספר בראשית – שעיקר הדברים בפרשת בראשית:
היכולת להבין שבהתחלה נולד הרצון. וכשהוא נולד בתת ההכרה שלנו, הוא מתגלה לאט לאט כרצון לקבל. כחוסר סיפוק.
אבל בחוסר הוא רק הקליפה שמקיפה את התכלית שנמצאת בפנימיות הרצון.

לאחר מכן קראנו השבת את פרשת נוח –
בפרשת נוח הרעיון העיקרי הוא להבין שיש לנו יכולת להוליד תולדות. במקרה הטוב, התולדות יהיו מעשים טובים שזה היכולת לראות את המרחב שמסביבנו כמרחב נוח.
אולם, אם לא נבחר במעשים טובים אלא בהנאה מהמקרה, מהעולם הזה, אזי ניגרר לדמיין דמיונות שאינם בסדר הנכון, וזה סוג של מבול. אבל אם נשמור על החשיבה צלולה ומטרתית, נזכה להיות בתבה של נוח ולהתחיל חיים חדשים.

יום טוב, שבוע טוב וחודש טוב!