דף היומי בזהר הסולם – לך לך עמודים פה-פז (שיעור השקפה)

168

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams