דף היומי בזהר הסולם – לך לך קט-קיא (שיעור השקפה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams