דף היומי בזהר הסולם – לך לך קיח-קכ (שיעור השקפה)

147

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams