דף היומי בזהר הסולם – לך לך קמה-קמז (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים קמ"ה-קמ"ז

היום אנו עוסקים בשאלה "מהו בן חורין"?
כתוב בקהלת: "אשריך ארץ שמלכך בן חורין", וכן כתוב "אוי לך ארץ שמלכך הוא נער".

אומר לנו הזוהר הקדוש שמלאך מט"ט שולט על אומות העולם, ועל ישראל צריך לשלוט הקב"ה בעצמו.
אבל אם ישראל בגלות הרי שגם הם יונקים מהמלך שנקרא מט"ט, והוא זה שמוליך אותו בחייו.
לכן אדם צריך לשאול את עצמו – איזה שליטה אני רוצה בתוכי? מי אני רוצה שיוביל אותי? האם מלך שמוביל גויים, שהוא מכפיף את האדם לתפיסה גשמית וחיצונית, או שהאדם בוחר שה' ית' יוביל אותו, כלומר התפיסה של הקשר עם ה'.
אם הנשמה היא זו שמובילה את האדם הרי שהוא בן חורין.
אינו נתון לשליטת הגוף ושליטת מלכי אומות העולם אלא לשליטת הקב"ה.

אם יש אור על הרצון לקבל, שאדם מקבל תענוג, לא יכולה להיות אהבה. זו בחינת יצחק, שמשתמש עם הרצון לקבל. אבל אסור שהתענוג יפגום בקשר עם ה' אלא יבטא את הקשר לה'.
עד כאן היום… שמעו את השיעור המלא…