דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ז'-ט', ג' כסלו תשע"ה

לאחר שעשה אברהם אבינו ברית מילה ישב בפתח האוהל, ובא אליו ה' לבקרו. אומר הפסוק "וירא אליו ה' באלוני ממרא".
שואל הזוהר הקדוש – מדוע התגלה אליו ה' דווקא באלוני ממרא?
ועונה – משום שממרא נתן לאברהם עצה על ברית המילה שלו. כלומר, שמספר לנו הזוהר הקדוש שהלך אברהם אבינו להתייעץ עם חבריו, ענר אשכול וממרא, האם לעשות את ברית המילה שה' ציווה עליו או שלא?
מוזר לכאורה שאברהם הולך להתייעץ עם חבריו.
אבל חבריו הם בעצם אותם רצונות הנמצאים בתוך האדם, שאותם הוא פוגש כאשר הוא בא לפעול את דבר ה'.
ממרא אומר לו – זכור את היום שהשליכו הכשדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, שכתוב ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והכית אותם. והקב"ה הצילך מכולם ואיש לא יכול לעשות לך רעה. קום עשה מצוות רבונך.
ולכן – אמר לו הקב"ה לממרא: ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך, איני מתגלה עליו אלא בהיכל שלך.

ממרא הוא עניין של יראת הרוממות.
מתוך כך אומר ממרא לאברהם, מתוך עניין יראת הרוממות – תיראה כמה טובות עשה לך ה', מתוך כך הטובות תבין שה' הוא הכלל, ואתה פרט שצריך לעבוד אותו.
(לא בגלל הטובות צריך לעבוד את ה' אלא שהטובות מגלות לאדם להבין שהקב"ה הוא הכלל והאדם צריך לעבוד אותו).

זאת ועוד… בשיעור השלם…