מאמרי שמעתי אות ע"ה – מהו ההבדל בין צל דקדושה לצדל דס"א

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams