מאמרי שמעתי אות ע"ד – מהו אלוקים אחרים בעבודה?

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams