מאמרי שמעתי אות נ"ז – לימוד ביראה

69

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

"בזיעת אפיך תאכל לחם". לחם היינו התורה, שהוא סוד "לכו לחמו בלחמי", שלימוד התורה צריך להיות באימה, ברתת, ובזיעה, שעל ידי זה נמתק החטא דעץ הדעת.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams