מאמרי שמעתי אות נ"ו – תורה לשמה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

"אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא".
לכן כשהאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד לשמה. שפירושו, שלומד על הכוונה, שהתורה ילמוד את האדם. היינו כשם התורה, שפירושו מורה. וכיון ש"אורייתא וישראל וקב"ה חד הוא", לכן התורה לומד את האדם את דרכי הקב"ה, איך שהוא מלובש בהתורה.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams