מאמרי שמעתי אות נ"ב – אהבת חברים

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

אהבת חברים:

אהבת חברים הוא בחינת טבע, שהוא כמים הפנים לפנים וכו', אלא כל אחד ואחד רוצה שחברו יתחיל. ועל זה נאמר: כל הזריז נשכר.
.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams