מאמרי שמעתי אות מ"א – שכר מצוה – מצוה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

שכר מצוה – מצוה
האדם צריך להשתוקק לזכות לשכר מצוה, שפירושו, שעל ידי קיום המצוות יזכה להיות דבוק במצוה (הוספת העורך: כלומר מי שציווה שהוא הבורא, מצוה ומצוה הם אותם האותיות אך הניקוד שונה)


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams