מאמרי שמעתי אות קכ"ד – חכמות בחוץ וכו' מי פתי וכו'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams