מאמרי שמעתי אות קט"ז – המשביע בטוב עדייך

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams