מאמרי שמעתי אות קי"א – ענין מטה ונחש (חלק ראשון)

87

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams