מאמרי שמעתי אות צ"ד – קנאת ביתך אכלתני (שיעור שני)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams