מאמרי שמעתי אות קס"ה – דוד ואביגיל אברהם והמלאכים

92

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams