מאמרי שמעתי אות קנ"ה – ענין תפילה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

ענין תפילה

שמעתי תש"ב

יש להבין, איך שייך ענין תפילה, שהוא בחינת רחמים. הלא יש כלל "מצאתי ולא יגעתי אל תאמין"? והעצה, שהאדם צריך להבטיח להשם ית', שיתן לו את היגיעה לאחר מכן.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams