מאמרי שמעתי אות ק"נ – מי יעלה בהר ה'

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

כשבאים הרהורים לאדם:

שמעתי תש"ג

"ה' צלך". אם האדם מהרהר, גם הבורא ית' מהרהר בו.
וכשהבורא ית' מהרהר, נקרא זה "הר ה'". וזה סוד "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קודשו". "נקי כפים", שזה סוד "וידי משה כבדים". "ובר לבב" שזה סוד ליבא.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams