מאמרי שמעתי אות קמ"ג – הבא להיטהר מסייעין אותו

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

הבא לטהר:

שמעתי תש"ז

"הבא לטהר מסייעין אותו". היינו, שתמיד צריך האדם להיות בחינת "הבא". ואז ממה נפשך, אם הוא מרגיש שטהר, הרי אינו צריך כבר לסייעו, כיוון שטהר והלך. ואם הוא מרגיש, שהוא בבחינת בא והולך, אז מסייעין אותו בודאי, כי אין מניעה בפני הרצון, כיון שהוא מבקש את האמת.
"כי טובים דודיך מיין", היינו, שע"י היין יכולים להשתכר. ושיכור, כל עלמא דיליה, שאין לו שום חסרון, ואפילו שבשיתא אלפי שני.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams