מאמרי שמעתי אות קמ"ב – עושי דברו

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

יש הפרש בין גשמיות לרוחניות

שמעתי ג' מנחם אב תש"ח

יש הפרש בין גשמיות לרוחניות:
שבגשמיות אזי הכח לפני העשיה, כמ"ש "טרם יקראו ואני אענה". ששם כבר הסדר לפי הגמר התיקון. שלא עושין שום דבר, מלפני שיהיה להם כח לעשות.
מה שאין כן ברוחניות, ששם עדיין לא מתוקן לפי הגמר, אלא לפי סדר הבירורים. אזי מוכרחין להתחיל את העבודה לפני שמשיגים את הכח, כמ"ש "עושי דברו, לשמוע בקול דברו".


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams