איך להתייחס לדין?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:

הדף היומי בזוהר, פרשת וירא, עמ' ע"ג-ע"ה

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –

איך נכון להתייחס לדינים המתעוררים בחיים?

 

סיכום השיעור:

כלל רוחני: כל מציאות הדין בעולם נובעת משורש הרחמים, ובאה לעולם ע"י שנוטלת רשות מן הכלל – מן הרחמים.

מכאן אנו לומדים, שכל מציאות של דין בעולם, המורגשת לעתים כסבל,

אינה באה אלא משורש ההוי"ה. לכן סופה לגלות את הרחמים בעולם.

יכולה לבוא מידת הדין לבחינת הרס וחורבן של ב' בתי המקדש,

אך יכולה היא לבוא ללידת מלך המשיח, שבא ממואב, מלוט.

כיצד משמש כלל זה לעבודת השם?

עלינו לייצר מקדים להתעוררות ההשתוקקות. מהו? בחירה באמונה.

ע"י לימוד תורת הכלל בלילה, בזמן החשכה, שהוא זמן של דין והתעוררות ההשתוקקות,

מבקשים אנו לבנות תודעה אמונית, תודעה של קשר עם בחינת הכלל – הרחמים, ההוי"ה.

בדרך אמונית זאת, נשכיל לקשר באהבה את בחינת הפרט והדין לבחינת הכלל והרחמים.

 

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: