אורות הקודש – הרב קוק

437

הראי"ה קוק – ספר עצום ונפלא שכתב הרב קוק זצוק"ל, ובו מאמרים קצרים ועמוקים בדבר התפיסה היהודית. מדגיש הוא בעיקר את הלך המחשבה הכללית והצורתית  הנובעת מהתורה והקשר לה', שרק מתוכה צריכים לנבוע הפרטים השונים בחיינו.

שתף אותנו
מאמר קודםאיגרות קודש
המאמר הבאמאמרי שמעתי