מאמרי שמעתי

מאמרי שמעתי – מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשל"ג זצוק"ל מאביו בעל הסולם, ורשם אותם במחברתו. המאמרים מבארים נושאים שונים בדרך עבודת נפש פנימית ועמוקה, כגון היחס לאמונה, ליגיעה, להסתרות, לאהבת חברים, לתכלית האדם, כדרכו של הרב"ש, ובנוסף גם התייחסות רבה לחגי ישראל.
[sociallocker id="41689"]


[/sociallocker]