מה הסוד של כל התורה?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ׳ פ"ב-פ"ד,

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה – 

מהו הסוד שכולל את כל התורה כולה?

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שהסוד הוא הקשר בין מאציל לנאצל, בין שמיים לארץ, בין נשמה לגוף.

רק האדם יכול לעשות את הקשר הזה ע״י שפועל לקבל את האור האלוקי בצורה נכונה.

נתינת צדקה עושה את הצורה הנכונה בכך שמלמד את עצמו להנות מהשפעה מרצונות אמיתיים ולא מהפרטיות שלו שהיא בחינת סדום.

תענוג מסדום, מאנוכיות, פוגם באפשרות לתענוג מהאמת, מהקדושה.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: