אגרות קודש – ל"ט – שיעור ג'

87

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams