אגרות קודש – ל"ט – שיעור ד'

המאמר שהרב קורא בשיעור מובא כאן:

לשףכלשחדגלכשףדגכלח
ףלשחדגכףלשדגחכףלחשדגכ


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams