הכנה לסליחות – רבי לוי יצחק מברדיטשב גונב העבירות

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams