איך משגיח עלינו הבורא?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים פ"ח-צ',

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי צורת ההשגחה של הבורא עלינו?

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שההשגחה העליונה פועלת עלינו בהתאם לבחירה הנפשית שלנו.

כמו שמחנכים ילד קטן בתחבולות, ע״י משמעת, כללים וחוקים כדי להוביל אותו למקום הראוי,

כך ההשגחה העליונה מחנכת אותנו.

התורה היא דרך החינוך האמיתית של האדם, אך יש גם דרך ייסורים.

אם האדם הולך בדביקות – ההשגחה מצדיקה ומטיבה איתו.

אם הולך בדרך שלילה, גם מטיבים איתו מלמעלה, ע״י שלילה שתשלול את השלילה שפעל.

האדם צריך ללמוד להיות מיטיב, אך עליו גם ללמוד להיות אכזרי לאכזרי שבתוכו.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: