ספר הזוהר

הזוהר הקדוש – מי יוכל למלל שבחו של ספר עצום כזה או אפילו לדבר אודותיו. דבר אחד נאמר, כולנו יודעים מה שנאמר בזוהר הקדוש עצמו שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש נצא מגלות לגאולה, כך בדור כולו וכך בפנימיות כל אדם המרגיש עצמו בגלות רוחנית – הרי שעל ידי לימוד זה יוכל לצאת לגאולה פנימית ואמתית.
את ספר הזוהר כתב התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי לפני כ2,000 שנה, ועליו כתב בעל הסולם הקדוש את פרוש "הסולם". ספר הזוהר מתחלק לפי פרשות התורה, וכולל גם את הקדמת ספר הזוהר ואת תיקוני הזוהר. הלימוד בספר נעשה כך שבכל שיעור מלמד הרב שלושה עמודים, בכל יום שיעור אחד, בעזרת ה' בכל שמונה שנים נסיים ללמוד את כל הזוהר הקדוש.
 

תמונה1