תשמ"ד מאמר כד'- נתינת ארץ ישראל לעם ישראל היא לא ע"י כ' ועוצם ידי/ חלק-א