תשמ"ד מאמר יד'- לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם- חלק ב'