תשמ"ד מאמר יג'- מדוע לעיתים מכונה הרוחניות בשם נשמה ולעיתים נפש