כיצד הורג אותנו יצר הרע?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד שמואל:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ק'-ק"ב,

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי דרכו של יצר הרע להמית בני אדם?

יצר הרע דומה לשודדים הנמצאים בהרים, וכדי לגרות אנשים שיבואו עד למקומם, שולחים אחד מהם שילך לפתות את בני האדם.

יצר הרע לא אומר לאדם דברים שנראים מנוגדים לאמת אלא דברים דומים לאמת.
אם האדם מסכים להאמין למחשבות אלו אזי נופל ברשת יצר הרע.

עיקר הבעיה היא שמאמינים למחשבה הרעה!

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: