מהו הזיכוך שעל האדם לעבור?

162

סיכום הזוהר היומי – מאד דוד היימן:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים קכ"א-קכ"ג,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –

מהו הזיכוך שעל האדם לעבור?

האדם טמון בחיכוך פנימי עצום בין ב' רצונותיו הסותרים זה לזה. מחד הרצון לאושר, ומאידך רצונו לאמת. זהו כור ההיתוך בו מצוי האדם המבקש להיטהר.

ב' זיכוכים על האדם לעבור. זיכוך הא' – תיקון הרצון להשפיע, הראש, בבחינת "תכלית הידיעה: שלא נדע". זיכוך הב' – תיקון הרצון לקבל, הגוף, בבחינת "תכלית הידיעה: והשבותך אל לבבך".

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: