תש"ן – מאמר י"ג – כפרת עוונות ע"י יחוד הקב"ה והשכינה – חלק 3