תש"ן – מאמר י' – מהו שלדוד המלך לא היו חיים? – חלק 3