תש"ן – מאמר ט' – מהו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה? – חלק 3