תש"ן – מאמר ח' – מהו שעשו נקרא איש שדה? – חלק 2

100