תש"ן – מאמר ז' – מתי הזמנים של תפילה והודאה? – חלק 1