תש"ן – מאמר ו' – מתי צריך להשתמש עם גאוה? – חלק 2

87