תש"ן – מאמר ד' – מהו שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים? – חלק 1

56