תש"ן – מאמר ג' – מהו שהעולם נברא בשביל התורה? – חלק 1