תש"ן – מאמר כ"ח – מהו להזהיר גדולים על קטנים – חלק 6