תש"ן – מאמר כ"ו – אין קדוש כה', כי אין בלתך – חלק 2

105