תש"ן – מאמר כ"ד – הבא לקרבן עולה הוא זכר – חלק 3

76