תש"ן – מאמר כ"ג – מדוע התקשה משה במולד הלבנה – חלק 4

86