תש"ן – מאמר כ"א – מה אני בחינם אף אתם בחינם – חלק 2