תש"ן – מאמר י"ט – מהו שהתורה נקראת קו אמצעי – חלק 4