תש"נ- מאמר מ"ו- סדר העבודה מבעל הסולם | חלק א

116